Förtroendevald


Årsmöte för föreningen hölls den 14 mars på Församlingshemmet i Domsjö.

Föreningens styrelse

Ordförande
Roger Frisk
Vågsnäsvägen 260
892 92 Domsjö
070-699 39 78
Vice Ordförande

Lars Larsson

Ribbvägen 9

892 41 Domsjö

070-372 90 91

Vice Sekreterare

Axel Melbin

Söderbergsvägen 3A

892 41 Domsjö

070-614 34 94

Kassör & Sekreterare

Magnus Wester

Kallkällvägen 17

892 40 Domsjö

070-210 38 44

Ledamot

Tomas Näslund

Jägarvägen 1

892 51 Domsjö

070-553 00 21

Ledamot

Erik Grundberg

Nötbolandet 116

892 92 Domsjö

070-568 00 27

Ledamot

Mats Söderlind

Nötbolandet 234

892 92 Domsjö

070-262 63 71

Ersättare

Vakant

-

-

-

Ersättare

Olof Ögren

Älvgatan 17

892 51 Domsjö

070-235 77 56

Ersättare

Gudrun Nygren

Nötbolandet 274

892 92 Domsjö

070-253 18 78

Revisorer

Sammankallande
Elsy Sjöberg
Jägarvägen 36
892 92 Domsjö
070-384 86 26
Revisor

Maria Forsberg

Älvgatan 13

892 51 Domsjö

070-359 20 61

Ersättande Revisor 1

Tore Gidlund

Samhällsvägen 16

892 43 Domsjö

070-315 43 55

Ersättande Revisorer 2

Vakant

-

-

-

Valberedning

Sammankallande
Lars Norlund
Ribbvägen 9
892 41 Domsjö
070-372 90 91
Ledamot

Cennert Nilsson

Beckastigen 3

892 40 Domsjö

070-571 13 07

Ledamot

Johnny Nyman

Kullvägen 2

892 40 Domsjö

070-212 81 50

-

© 2012 Domsjö gårdsägareförening.