Medlemskap

Medlem kan Du vara som bor inom Domsjö postnummer område dvs postnummer = 892 _ _

 

Medlemsskapet regleras i stadgarnas §1.

Tidigare (före år 2012) kunde bara ägare och innehavare av villafastighet, radhus eller fritidshus samt föreningar med egna fastigheter inom föreningens verksamhetsområde vara medlemmar.

Genom stadgeändring 2012 kan även de som bor i bostadsrätt och hyreslägenhet bli medlemmar i föreningen. Numera kan alltså alla boende och skrivna i Domsjö vara medlemmar. 

Fastighetsbolag eller företag kan dock inte vara medlemmar.

 

Årsmötet 2023 beslutade enhälligt att lägga till i stadgarna på så sätt att alla familjemedlemmar över 18 år och boende på adressen är medlemmar i föreningen och således omfattas av den försäkring som gäller den som hyr föreningens uthyrningsmaterial. 

 

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med regler som upprättas av Dataskyddsförordningen enligt det som kallas GDPR, som är en förkortning av The General Data Protection Regulation.

Föreningens antagna reglemente för detta finns under fliken "Stadgar", på föreningens hemsida.

 

Ansökan görs genom att

sätta in 250:- på postgiro 59 11 58 - 1 alternativt så swishar du samma belopp till nummer 123 503 67 10 

skriv ditt mobiltelefonnummer som referens på betalningen.

 

När betalning inkommit till kansliet skickas medlemskort och informationsbroschyr ut.

Vill du veta mer?

Maila till kansliet på domsjogf@gmail.com

Om du inte har egen epost kan du med fördel använda dig utav formuläret nedan så kontaktar vår administratör dig:

Ansök om att bli medlem här

-

© 2012 Domsjö gårdsägareförening.