Uthyrning

 

Information och rutiner vid uthyrning


  • All utrustning utlånas endast till medlemmar och får användas enbart för bruk på egen fastighet.
  • All utrustning används under eget ansvar och ska återlämnas rengjort och städat.
  • Vedklyv och vedkap får dragas efter egen bil med högst 30 km/tim.

Som medlem har du rätt att låna eller hyra föreningens utrustning.

Vi vill dock påminna om att uppdraget som materielförvaltare utförs på deltid och vardagar. Hämtning och returnering sker därför på givna tider eller enligt överenskommelse, vilket måste respekteras.

Anmäl dina önskemål om lån och hyra i så god tid som möjligt. Medlemskap är ett krav för att hyra därför ska medlemskort uppvisas vid uthyrning!    


Du som beställer material för att hyra och EJ hämtar ut det MÅSTE ringa materialförvaltaren och meddela att utrustningen ej kommer att hämtas (dvs avboka), så att utlåning kan ske till annan medlem, om avbokning ej sker så kommer du faktureras för hyran så som att du använt utrustningen under den bokade tiden. 


Maskiner och material som skadats genom vårdslöshet eller slarv skall ersättas av den som hyr utrustningen. Besiktning av hyrd utrustning skall alltid ske vid återlämnandet i samverkan med materialförvaltare.


Boka/hämta material och utrustning:

 

Materialuthyrning sköts av materialförvaltare.

 

Beställning av material sker på vardagar 09.00 - 10.00. Ring och beställ i god tid. Utlämning och hämtning ska alltid ske enligt överenskommelse med materialförvaltare.

 

Bokning vardagar 09.00-10.00

på mobiltel. 070-674 43 14

Ring och boka i god tid!


Medlemskap är ett krav för att hyra därför ska medlemskort uppvisas vid uthyrning!

 

Föreningen samverkar aktivt med Villaägarföreningen och hyr även ut bilsläp som ägs av föreningen Villaägarna i Örnsköldsvik. Medlemmar som uppvisar medlemskap i Villaägarnas förening hyr sitt eget släp gratis under vardagar och då max ett dygn, alternativt även gratis över helg (från fredag till måndag). För tid därutöver gäller för villaägar-medlemmar gängse hyreskostnad enligt nedan, vid hyra av deras eget släp. Medlemmar i Gårdsägareföreningen kan även de hyra villaägarnas släp, i mån av att det inte är uthyrt, då enligt gällande prislista.

Uthyrningspriser för maskiner och övrig utrustning

Anmärkning
4h
Dygnspris
Helgpris
Veckopris
Ministällning

För inomhusbruk

Observera att pris gäller per sektion.

Max 4 veckor

-

55:- 

-

165:-

Rullställning 6-7 m lättmetall

OBS!

Kräver eget släp alternativt att du också hyr ett släp utav oss

Max 4 veckor

-

110:-

-

660:-

Ställning på släpvagn

Villapaket 9x6 m med gaveltopp

Max 4 veckor

-

280:-

575:-

1150:-

Hantverksställning

Bredd 2 m Höjd 4 m

Max 4 veckor

-

100:-

-

550:-

Vedklyv

Inklusive 2 st anslutningskablar 40 m

Max 4 veckor

-

165:-

-

375:-

Vedklyv

Liten Hydraulklyv

Max 2 veckor

-

110:-

-

375:-

Bilsläpvagn

Obromsad, med kåpa eller sidogaller

Max 2 veckor

115:-

110:-

575:-

825:-

Cementblandare

Inklusive anslutningskabel

Max 4 veckor

-

75:-

-

230:-

Partytält

Max 1 vecka


-

450:-

650:-

Takräv - nu kan du skotta taket smidigare. Snöraka Ranch Plus 7,5m Teleskop 102601380 Lätt att Sätta Ihop och Ta Isär

Max 1 vecka

-

200:-

-

1200:-

  • Följande material utlånas gratis 1 vecka, därefter debiteras 30:-/dygnrensband, rensskopa, trädgårdsvält, såmaskin, gallervält, tapetserarbord, stege 10m och stege 4m.
  • Tidsöverdrag debiteras med dubbla dygnspriser per påbörjat dygn

© 2012 Domsjö gårdsägareförening.