NUDO


Nätverket NUDO (Nätverket för Utveckling av Domsjö-Området)

Sammanfattning av syfte och inriktning med NUDO:

  • Skall arbeta med utveckling av Domsjö-området i bred bemärkelse, domsjöområdets samhällsstruktur, föreningsliv, näringsliv och kultur.
  • Samla intresserade att förändra, förbättra & utveckla
  • Ett forum för att lära känna lokalt intresserade och verksamma människor
  • Sprida idéer och kunskap på det lokala planet
  • Söka synergieffekter och samverkansmöjligheter mellan föreningar, organisationer och enskilda
  • Arbeta med social- och kontaktskapande verksamhet för att stimulera till en utveckling av Domsjö-området och dess befolkning.

 

Gårdsägareföreningen tog ursprungligen initiativet att våren 2009 kalla till en träff för att starta upp en samverkan för utveckling av Domsjöområdet. Ett antal aktiva föreningsmänniskor nappade på idén och har arbetat i nätverk som fått namnet NUDO sedan dess.

 

NUDO har hitintills fungerat genom att ett antal befintliga föreningar verksamma i Domsjö har lärt känna varandra och samlats kring gemensamma aktiviteter. Det mest konkreta är att NUDO återupptagit den årliga aktivitetet DOMSJÖDAGEN. Under ett antal år har detta skett Lördag eller Söndag i slutet av augusti. Platsen för aktiviteten Domsjödagen har blivit Gene fornby.

 

Det har funnits flera 100-tals idéer på aktiviteter som NUDO kunde arbeta med. Det krävs dock engagerade Domsjöbor för att förverkliga dessa idéer. Vi arbetar för att utveckla informationen om NUDO, få kontaktpersoner och utveckla nätverkets verksamhet. Det finns dock inte hitintills någon formellt vald styrelse eller ledningsgrupp för NUDO, utan nätverket samlas då någon tar initiativ och intresse finns. Dock finns en utsedd koordinator och samordnare som är Inge Österlund, PRO som kan kontaktas via e-mail: i.osterlund@telia.com

 

För er som vill veta mer eller arbeta i nätverket, hänvisar vi till att kontakta någon i Domsjö gårdsägareförenings styrelse eller någon annan förening verksam i Domsjö.


Några Sammarbetspartners i NUDO: IOGT-NTO, PRO Domsjö, Domsjö Hem & Samhälle, Domsjö (s)-förening, Domsjö IF, Primus Motor

 

Årets Domsjöbo

Domsjö Gårdsägareförening har på eget initiativ instiftat en årlig utnämning av en ”Årets Domsjöbo”.  Idén med detta går i linje med NUDO´s syften och inriktning, att ge fokus och uppmärksamhet till Domsjöområdet, och person som på något sätt gjort insatser utöver det vanliga för andra, för föreningslivet eller näringslivet. Utnämningen av Årets Domsjöbo sker alltså efter att året avslutats, vid föreningens årsmöte som normalt hålls under Mars månad.  Beslut om vinnande kandidat sker av föreiningens styrelse som har att utgå från nominerade kandidater till denna hedersvärda titel.

 

Nominering

Normalt annonseras uppmaning om nominering lokalt i tidningspressen. Person som nomineras till Årets Domsjöbo, skall ha anknytning till Domsjöområdet på något sätt, endera genom att vara boende i Domsjö (vara Domsjöbo) eller vara verksam i Domsjöområdet på något betydande sätt. Nominering av kandidater till ”Årets Domsjöbo” sker under januari-februari och skall skickas in till Domsjö Gårdsägareförening, via e-mail eller brev (se fliken: ”Kontakt”). OBSSista dag för nominering av kandidat till 2019 års Domsjöbo skall vara levererad senast fredagen den 7:e februari år 2020.  Nomineringen skall innehålla Namn och kontaktuppgifter på den som nomineras och den som nominerar, samt motivering till varför man anser att den nominerade skall erhålla den hedersvärda titeln.

  • Följande material utlånas gratis 1 vecka, därefter debiteras 30:-/dygnrensband, rensskopa, trädgårdsvält, såmaskin, gallervält, tapetserarbord, stege 10m och stege 4m.
  • Tidsöverdrag debiteras med dubbla dygnspriser per påbörjat dygn

-

© 2012 Domsjö gårdsägareförening.